Yêu Cầu

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn: 1800 555513 hoặc +84 28 3620 6510

Lịch sử phát triển và
Các công trình tiêu biểu

Cập nhật mới nhất

J&C KOREA HOTEL

– Project Type: Hotel

– Construction Period: 2020

– Location: Bac Ninh

– Project Dimensions: 3 units, 800kg, 1m/s, 6 Floors

FURSYS VINA

– Project Type: Factory

– Construction Period: 2020

– Location: Dong Nai

– Project Dimensions: 7 units, 5000kg, 1m/s, 3 Floors

DREAM TECH VIET NAM

– Project Type: Factory

– Construction Period: 2020

– Location: Bac Ninh

– Project Dimensions: 4 units, 2000kg, 2m/s, 2 Floors

CHEMTRO VINA

– Project Type: Factory

– Construction Period: 2020

– Location: Dong Nai

– Project Dimensions: 1 units, 2000kg, 0.5m/s, 3 Floors

HYOSUNG TNS

– Project Type: Factory

– Construction Period: 2021

– Location: Bac Ninh

– Project Dimensions: 9 units, 2500kg, 60m/s, 3 Floors

WEDDINGBOOK SAIGON

– Project Type: Convention center

– Construction Period: 2020

– Location: Ho Chi Minh city

– Project Dimensions: 1 unit, 1350kg, 1m/s, 3 Floors

VAN PHUC CITY

– Project Type: Residential and Commercial Complexes

– Construction Period: 2020-2021

– Location: Ho Chi Minh city

– Project Dimensions: 1000 unit, 450kg – 750kg, 1m/s, 6 Floors

VAN PHUC HOSPITAL

– Project Type: Hospital

– Construction Period: 2021

– Location: Ho Chi Minh city

– Project Dimensions: 14 units, 1800kg, 1.5m/s, 7 Floors

BENH VIEN DA KHOA XUYEN A LONG AN

– Project Type: Hospital

– Construction Period: 2020 – 2021

– Location: Long An

– Project Dimensions: 1 units, 800kg, 1m/s, 3 Floors

BWID NHON TRACH KIM TRUC

– Project Type: Factory

– Construction Period: 2022

– Location: Dong Nai

– Project Dimensions: 12 units, 5000kg, 0.5m/s, 2 Floors

CHARMVIT TOWER

– Project Type: Office Building

– Construction Period: 2021

– Location: Ha Noi

– Project Dimensions: 7 units, 1350kg – 1600kg, 2.5m/s – 4m/s, 30 Floors

GLORIOUS WEEDING CENTER

– Project Type: Convention center

– Construction Period: 2020-2021

– Location: Ho Chi Minh city

– Project Dimensions: 1 unit, 1050kg, 1.75m/s, 10 Floors

GO LAO CAI

– Project Type: Commercial Center

– Construction Period: 2021

– Location: Lao Cai

– Project Dimensions: 8 units(Escalator, Freight & Passenger elevator), 1350kg-3000kg, 1m/s, 3 Floors.

GREEN HILLS

– Project Type: Apartment

– Construction Period: 2021

– Location: Ho Chi Minh city

– Project Dimensions: 15 units, 1000kg, 2m/s, 16 Floors

HANLIM DONG NAI

– Project Type: Factory

– Construction Period: 2020 – 2021

– Location: Dong Nai

– Project Dimensions: 3 units, 300kg & 2000kg, 0.5m/s, 2 Floors (Freightt lift & Dumbwaiter)

IM VINA

– Project Type: Factory

– Construction Period: 2020

– Location:

– Project Dimensions: 2 units, 3000kg, 0.5m/s, 2 Floors (Freight & Passenger)

JAEYOUNG VINA

– Project Type: Factory

– Construction Period: 2020 – 2021

– Location: Ha Noi

– Project Dimensions: 2 units, 800kg, 1m/s, 6 Floors

KHANG VIET FACTORY

– Project Type: Factory

– Construction Period: 2021

– Location: Long An

– Project Dimensions: 2 units, 1000kg, 1m/s, 5 Floors

KIEN GIANG UNIVERSITY

– Project Type: School

– Construction Period: 2021

– Location: Kien Giang

– Project Dimensions: 4 units, 1050kg, 1.5m/s, 10 Floors

LACASTA TOWER

– Project Type: Apartment

– Construction Period: 2021

– Location: Ha Noi

– Project Dimensions: 13 units, 1050kg – 2000kg , 2m/s, 24 -26 Floors

M TECH

– Project Type: Factory

– Construction Period: 2021

– Location: Ha Noi

– Project Dimensions: 1 units, 2000kg, 0.5m/s, _Floors

OPTRONTECH VINA

– Project Type: Factory

– Construction Period: 2020

– Location: Vinh Phuc

– Project Dimensions: 1 unit, 1000kg, 8m/s, 6 Floors

ORION FOOD VINA

– Project Type: Factory

– Construction Period: 2020

– Location: Bac Ninh

– Project Dimensions: 1 unit, 450kg, 1m/s, 6 Floors

OSUNG RF VINA

– Project Type: Factory

– Construction Period: 2020-2021

– Location: Bac Ninh

– Project Dimensions: 2 units, 3000kg, 0.5m/s, 2 Floors (Passenger lift & Dock leveller)

PARK VIEW

– Project Type: Apartment

– Construction Period: 2021

– Location: Binh Duong

– Project Dimensions: 14 units, 1000kg-1350kg, 1,75m/s, 25 Floors.

PHUC DAT CONNECT 2

– Project Type: Apartment

– Construction Period: 2021

– Location: Binh Duong

– Project Dimensions: 11 units, 1250kg , 2.5m/s, 32 Floors

SEWON VINA

– Project Type: Factory

– Construction Period: 2020

– Location:

– Project Dimensions: 2 units, 3000kg, 0.5m/s, 2 Floors (Freight & Passenger)

TECCO HOME AN PHU

– Project Type: Apartment

– Construction Period: 2022

– Location: Binh Duong

– Project Dimensions: 2 units (escalator)

THANG LONG – TESA SITE

– Project Type: Factory

– Construction Period: 2022

– Location: Hai Phong

– Project Dimensions: 3 units, 800kg – 2300kg, 1m/s – 6m/m, 3 Floors